B3P, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Sprzedaż i kontakty z klientami
Dyrektor - dr inż. Lech Bieńkowski,
+48 (22) 866 44 44
505 055 773

 Administracja
Dyrektor - mgr, inż Zbigniew Palczewski
+48 (22) 866 40 39

Finanse
Dyrektor - mgr Andrzej Pochmara
+48 (22) 866 44 34
B3P, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Siedziba:
Ul. Przasnyska 6B
01-756 Warszawa
www.problem.com.pl

Biuro PCD
Mgr inż. Robert Bochenek
+48 (22) 730 40 12
505 055 768
Ul. Parzniewska 4
05-800 Pruszków