PARAMETRY TECHNICZNE, INFRASTRUKTURA

W obiektach magazynowo - produkcyjnych usytuowanych i projektowanych w Pruszkowskim Centrum Dystrybucyjnym
istnieją możliwości:

 • magazynowania: wysokiego i niskiego , towarów ciężkich i objętościowych, w obniżonych temperaturach,
 • produkcji lekkiej: konfekcjonowania, kompletacji,
 • innych rodzajów produkcji np. produkcji ciężkiej i uciążliwej po odpowiednim dostosowaniu obiektów do jej wymogów,
 • obsługi biurowej i socjalnej,
 • prowadzenia działalności logistycznej i dystrybucyjnej (wykorzystanie obiektu jako terminala logistyczno - dystrybucyjnego)
 • działalności usługowej (hotel, stacja benzynowa, handel

INFRASTRUKTURA
Obiekty magazynowe zlokalizowane na terenie Pruszkowskiego Centrum Dystrybucyjnego mogą pełnić swoje funkcje dzięki
pełnej infrastrukturze, w jaką jest wyposażone Centrum.

Infrastruktura dostępna dla oferowanych magazynów i terenów inwestycyjnych:

 • energia elektryczna - 3 własne stacje SN, zasilanie dwustronne 15 kV/0.4 kV 20/630kW x 3 z możliwością zmiany
  transformatorów na 3x1000kW, duża rezerwa mocy 2,4MW,
 • kanalizacja sanitarna i deszczowa podłączona do kolektorów miejskich o1000, o800 (place manewrowe i drogi odwodnione),
 • woda - ujęcie własne o100 ze studni 30m głębokości oraz z sieci miejskiej, 3 przyłącza o 160 dwustronne, wydajność po
  20 l/sek każde, umożliwiające zainstalowanie w magazynie instalacji tryskaczowej, podnoszącej bezpieczeństwo w zakresie
  ochrony pożarowej,
 • łączność telefoniczna - instalacja światłowodowa,
 • ogrzewanie - powietrzne z własnej kotłowni olejowej , w biurach ogrzewanie wodne (kaloryfery) oraz nagrzewnice gazowe,
 • kompleks jest ogrodzony i chroniony 24 h na dobę,
 • przyłącze gazowe z sieci miejskiej

 

Wyposażenie techniczne obiektów pozwoli Państwu na ekonomiczne i bezproblemowe funkcjonowanie w obiektach firmy PROBLEM.
Na wyposażenie techniczne składają się:

 • parkingi, drogi dojazdowe i place manewrowe z kostki betonowej, odwodnione,
 • miejsca parkingowe dla samochodów osobowych i ciężarowych w ilości dostosowanej do potrzeb klientów, tj. 5 miejsc parkingowych
  na 1000m² powierzchni magazynowej i 25 miejsc parkingowych na 1000m² powierzchni biurowej,
 • posadzka specjalna nie pyląca wg licencji szwedzkiej dostosowana do przechowywania towarów spożywczych (atest PZH) o
  wytrzymałości dostosowanej do wymagań klientów (min. 6 - 8 t/m²), umożliwiająca umieszczenie w hali komór do schładzania towarów
  powłoka trudnościeralna zawarta w grubości płyty nośnej, zmywalna, nie śliska,