Obiekt nr 4 - nowe perspektywy (ukończony w maju 2009)
Ilość miejsc paletowych o 25-30% większa niż w tradycyjnym magazynie.
Wysokość w świetle 11.5 m2!

Założenia techniczne budynku
Powierzchnia całkowita 8 900 m²(w tym magazynowa 7 700m2), (oddano do użytku
w 2009 r.) Docelowo 20 000 m² (możliwość budowy wg potrzeb klienta BTS)
Wysokość hali ’w świetle’ 11,50 m
Siatka słupów 22,50 x 12,00 m umożliwia zastosowanie wąskich korytarzy ok. 2 m.
(indukcyjne prowadzenie wózków)
12 doków przeładunkowych hydraulicznych
Pochylnia umożliwiająca wjazd do hali z poziomu terenu
Konstrukcja hali: słupy żelbetowe, dach - konstrukcja stalowa
Szerokość placu manewrowego przed bramami 35-40 m.
Tryskacze typu ESFR, hydranty.
Posadzka o nośności 8 T/m2 bezpyłowa, trudno ścieralna, przystosowana do wózków
indukcyjnych i systemowych, bezdylatacyjna
Obciążenie ogniowe do 4000 MJ/m2
Nagrzewnice gazowe z bezpośrednim nadmuchem powietrza - zasilanie gaz miejski
temperatura min. + 12 st C.
Oświetlenie magazynu na poziomie posadzki 150 Lux.
Antresola nad wjazdami I piętro wys. 5,40 m o szerokości 9 m. Powierzchnia 300 m2.
Dopuszczalne obciążenie stropu 0,8 T/m2.
Moduł biurowo-socjalny 900 m².

Zaopatrzenie w media
Energia elektryczna stacja transformatorowa średniego napięcia 15 kVA o mocy
- 630 kVA zasilana dwustronnie
Woda do celów p.poż miejska z rurociągu