POZOSTAŁE OBIEKTY
Pozostałe obiekty znajdujące się na terenie Centrum to hala Nr 1 o powierzchni 9.000² oraz hala Nr 2 o powierzchni 9 000 m², obie hale
zostały sprzedane firmie Mexem. Hala Nr 3 o powierzchni całkowitej 11.000² została w całości sprzedana firmie Kuhne und Nagel.
Obiekty pełnią rolę terminali logistycznych. Posiadają część biurową o wysokim standardzie, z eleganckimi holami i klatkami schodowymi,
zapewniającą użytkownikom komfortowe warunki pracy. Obiekty wykorzystują pełną infrastrukturę, w jaką zostało wyposażone Centrum.

Poniżej zamieszczono opisy poszczególnych obiektów.

HALA NR 1
Obiekt został zrealizowany w 1999 r.
Całkowita powierzchnia - 9025m², w tym:

  • magazyn o wysokości 8m - 7755m²,
  • powierzchnie biurowe - 1270m².


HALA NR 2

Obiekt został zrealizowany w 2001 r. Całkowita powierzchnia 9 000 m².


HALA NR 3

Obiekt został zrealizowany w 2001 r.
Obiekt w całości sprzedany firmie Kühne und Nagel.


POWIERZCHNIA
Całkowita powierzchnia - 10360m² , w tym:

  • magazyn o wysokości 10,5m - 8600m²,
  • powierzchnie biurowe - 1760m².